O mniePaulina Jarecka - Psycholog Dziecięcy

Paulina Jarecka - psycholog dziecięcy, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia

Moim głównym obszarem zainteresowania jest diagnoza i terapia dzieci, młodzieży i rodzin, psychologia rozwoju człowieka oraz psychologia zdrowia. Pracuję z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi trudności w zachowaniu, z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, nastroju czy z niską samooceną. Szczególnie interesuje mnie problematyka zaburzeń lękowych oraz depresji młodzieńczej. Ponadto prowadzę także konsultacje wychowawcze dla rodziców oraz terapię rodzin.

Swoją pracę opieram na założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej, narracyjnej oraz systemowej.

Wykształcenie
 • 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby; praca magisterska dot. depresji młodzieńczej)

 • • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (w trakcie)

 • Roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii

 • Kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej

 • Kurs pedagogiczny w WSHiU w Poznaniu (nadający uprawnienia pedagogiczne)

Regularnie uczestniczę w dodatkowych szkoleniach z zakresu terapii i diagnozy dzieci, młodzieży i rodzin, min:
 • Mutyzm wybiórczy/selektywny - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny (szkolenie dla specjalistów); Centrum Terapii Lęku, Mutyzmu i Nieśmiałości
 • Praca z rodziną w kontekście rozstania i rozwodu; Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • Zaburzenia i trudności psychospołeczne w rozwoju dzieci i młodzieży; Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • Niepełnosprawność społeczna, czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”
 • Praca z nastolatkiem z niską samooceną; „Poza schematami” Warszawa
 • Zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe w okresie dorastania- jaka jest ich specyfika i jak możemy je rozumieć w kontekście systemowej terapii rodzin?; Uniwersytet SWPS Poznań
 • Gra o życie. Nauka radzenia sobie z problemami osobistymi u młodzieży; Uniwersytet SWPS Poznań
Doświadczenie zawodowe:
 • Psycholog dziecięcy/ terapeuta dzieci, młodzieży i rodzin w Centrum Słowo w Poznaniu
 • Psycholog-nauczyciel w gimnazjum i liceum Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Poznaniu
 • Psycholog dziecięcy w żłobku i przedszkolu EDUCANDI w Poznaniu
 • Psycholog dziecięcy/konsultant w placówkach przedszkolnych biorących udział w projekcie Urzędu Miasta Poznania
Swoje doświadczenie zawodowe poszerzałam już w trakcie studiów psychologicznych odbywając liczne staże, praktyki i wolontariaty, min:
 • Roczny staż terapeutyczny na stanowisku psychologa dziecięcego w Centrum Słowo w Poznaniu
 • Praktyki w takich placówkach jak: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Zakład Poprawczy w Poznaniu, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Poznaniu, gabinet dziecięcego psychologa sądowego, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Hospicjum Palium w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa nr 22 w Poznaniu
 • Opiekun dzieci i młodzieży w trakcie półkolonii
 • Opiekun Młodzieżowego Biura Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Wolontariusz w Fundacji Dr Clown w Poznaniu

Okazjonalnie współpracuję także z portalem EgoDziecka, piszę artykuły z zakresu psychologii dziecięcej oraz prowadzę bloga psychologicznego.

WspółpracaLidia Szmania - Pedagog Specjalny

Lidia Szmania - pedagog specjalny, specjalizujący się w zakresie terapii dzieci z autyzmem

Moim głównym obszarem zainteresowania jest praca z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. O tym, że jest to moją pasją przekonałam się już na początku studiów, kiedy rozpoczęłam wolontariat w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO w Poznaniu. W chwili obecnej realizuje studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także pracuję w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Familia” w Swarzędzu, jako nauczyciel-terapeuta, cały czas kładąc nacisk na doskonalenie zawodowe. Więcej...

Katarzyna Kierzek - Psycholog Dziecięcy

Katarzyna Kierzek (Sabacińska) - psycholog dziecięcy

Obszarem zainteresowania, któremu poświęcam szczególną uwagę jest zakres psychologii dziecięcej, z naciskiem na zagadnienia psychologii rozwojowej. Dodatkowo intensywnie się rozwijam w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi (szczególnie z obszaru zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych). Moim zawodowym hobby jest praca w obszarze seksualności, zwłaszcza dziecięcej.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz z rodzicami. Dzieciom towarzyszę w przeżywanych trudnościach, pomagam w wyrażaniu emocji z nimi związanych oraz pokazuję i dostarczam umiejętności, które pozwolą sobie z nimi radzić. Pracuję z dziećmi przejawiającymi trudności w wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami (np. niekontrolowane wybuchy złości), z zaburzeniami lękowymi (OCD, trichotilomania, fobie specyficzne, lęk separacyjny), z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi nieadekwatnie niską samoocenę, czy przeżywającymi trudne sytuacje życiowe (np. żałoba, czas rozwodu rodziców).

W pracy z rodzicami skupiam się na wyposażeniu ich w wiedzę na temat rozwoju dziecka, zwiększaniu kompetencji wychowawczych oraz na szeroko pojętej psychoedukacji, dzięki której rodzic może każdego dnia wspierać dziecko w pokonywaniu problemów.

Wspieram rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem i/lub zachowaniem swojego dziecka lub chcą zasięgnąć wiedzy w tym obszarze, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze/rodzicielskie. Prowadzę także konsultacje oraz spotkania psychoedukacyjne dla rodziców z zakresu rozwoju psychoseksualnego oraz seksualności dzieci i młodzieży.

W swojej pracy wykorzystuję podejście poznawczo – behawioralne. Więcej...


OfertaDiagnoza, terapia, wsparcie psychologiczne
dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i młodych dorosłych (do 25 r.ż)

 • Zaburzenia lękowe

 • Zaburzenia nastroju

 • Zaburzenia zachowania

 • Odmowa chodzenia do szkoły

 • ADHD

 • Moczenie nocne

 • Przeżywających trudne sytuacje (np. rozwód, żałoba), będących w kryzysie

 • Kompulsywne objadanie się

 • Niska samoocena

 • Radzenie sobie ze stresem

 • Problemy ze snem

 • Mających trudności w relacjach z rówieśnikami

Wsparcie rodziców, którzy:

 • Chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze

 • Są zaniepokojeni rozwojem, zachowaniem swojego dziecka

 • Zastanawiają się jak rozmawiać z dzieckiem w sytuacji rozwodu

 • Nie wiedzą jak postępować w przypadku dziecięcych wybuchów złości, napadu lęków, moczenia w nocy

 • Potrzebują wsparcia w radzeniu sobie w czasie kryzysów rozwojowych ich dzieci (bunt dwulatka, okres dojrzewania)

 • Nie mogą porozumieć się ze swoim nastolatkiem

 • Mają niespójne metody wychowawcze i nie mogą się w tej kwestii między sobą porozumieć

 • Potrzebują wsparcia i wiedzy dotyczącej tego jak wspierać dziecko/nastolatka, które przejawia zaburzenia psychiczne lub całościowe zaburzenia rozwoju

Terapia pedagogiczna. Diagnoza i wsparcie rozwoju dzieci i młodzieży.

Diagnoza
 • Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń spektrum autyzmu (SACS-R)

 • Ocena umiejętności językowych i planowanie terapii (VB-MAPP)

 • Ocena rozwoju dziecka do 3. roku życia (Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa)

Terapia dzieci z
 • Zaburzeniami spektrum autyzmu

 • Niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym, umiarkowanym

 • Zespołami genetycznymi

 • Mózgowym porażeniem dziecięcym

 • Trudnościami w czytaniu i pisaniu (dysleksja)

 • Trudnościami komunikacyjnymi

 • Opóźnionym rozwojem psychoruchowym

Cennik

Psychoterapia dzieci i młodzieży 60-70 min 100 zł
Konsultacja psychologiczna 60-70 min 100 zł
Diagnoza dzieci i młodzieży 60-70 min 100 zł
Konsultacja z pedagogiem specjalnym 60 min 70 zł
Diagnoza/terapia pedagogiczna dziecka 60 min 70 zł
Terapia dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera) 60 min 70 zł

Znajdziesz mnie na


Facebooku

Portalu znanylekarz.pl

Blogu

Kontakt • Września ul. Opieszyn 10
 • 790 501 201
 • kontakt@centrumpozytywka.pl