W jaki sposób pomagamy ?

Zapoznaj się z formami pomocy jakie oferujemy w naszym centrum

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Często spotykamy się z pytaniem, czy psychoterapia dzieci i młodzieży różni się od psychoterapii osób dorosłych. Odpowiedź brzmi: oczywiście, że TAK.
Co prawda terapia dzieci i młodzieży w nurcie CBT opiera się o podobne założenia teoretyczne,  wiele mechanizmów problemów / zaburzeń psychicznych jest spójna, bez względu na wiek,  natomiast FORMA i SPOSÓB prowadzenia psychoterapii terapii jest zupełnie różny i jednym z kluczowych wyznaczników jest wiek pacjenta.
Inaczej przebiega praca z 6-letnim dzieckiem, które do zmiany potrzebuje przede wszystkim wyedukowanego, świadomego dorosłego (lub wielu dorosłych np. także w systemie szkolnym) – wówczas często koncentrujemy się na pracy wyłącznie z rodzicami.
Inaczej wygląda praca z 10-latkiem, który często czerpie z indywidualnych spotkań terapeutycznych, a jednocześnie nadal potrzebuje zaangażowanego w terapię Rodzica,
a zupełnie inaczej przebiega praca z 17-letnim młodym człowiekiem, który jedną nogą jest w dorosłości i potrzebuje przede wszystkim autonomii i w ramach terapii indywidualnej ma gotowość wzięcia pełnej odpowiedzialności za swoją pracę terapeutyczną.

Spójnym elementem psychoterapii w nurcie poznawczo – behawioralnym jest cel terapii oraz skonkretyzowany plan opierający się o metody i wiedzę opartą o dowody.
Psychoterapia to także nieustanne podążanie za dzieckiem, nastolatkiem oraz rodzicem. To tworzenie drużyny i budowanie takiej relacji- opartej o szacunek i zaufanie, by stworzyć bezpieczną przestrzeń do zmiany.

Spotkania psychoterapeutyczne w naszym centrum zawsze poprzedza etap diagnostyczny: konsultacja z rodzicami – szczegółowy wywiad diagnostyczny (90 min) oraz średnio 2-3 spotkania diagnostyczne z dzieckiem / nastolatkiem. 

Po zakończeniu etapu diagnostycznego ustalana jest dalsza forma, zasady i czas pracy.

Zapisy tylko telefonicznie

790 501 201


Zapisy na psychoterapię prowadzone są cyklicznie. Przyjmując Państwa / dziecko na konsultację przed terapią (i w konsekwencji na psychoterapię) zapewniamy regularne, stałe miejsce – by od samego początku pracy, stworzyć przestrzeń do zmiany na miarę potrzeb.j

Jednorazowe konsultacje rodzicielskie/ krótkoterminowe wsparcie dla Rodziców

Rodzicielstwo pełne jest wyzwań i…pytań. Zdarza się, że jako Rodzice potrzebujemy rozmowy i wsparcia specjalisty, tu: psychologa dziecięcego.
Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom oferujemy jednorazowe konsultacje rodzicielskie / krótkoterminowe wsparcie dla rodziców. 

Celem konsultacji rodzicielskich jest omówienie bieżących trudności dotyczących funkcjonowania Państwa dziecka, np. zrozumienie jego zachowań, omówienie rozwoju, ustalenie w jaki sposób wspierać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji, czy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami (adaptacja przedszkolna, pojawienie się rodzeństwa, żałoba, rozwód rodziców).
Konsultacje mogą być wsparciem także dla Państwa trudnych emocji i doświadczeń w roli Rodzica; wspierać w doświadczeniu wypalenia rodzicielskiego.

Jednorazowe konsultacje rodzicielskie/ krótkoterminowe wsparcie dla Rodziców
to z reguły najszybciej dostępna u nas forma pomocy – terminy często pojawiają w miejsca odwołanych spotkań psychoterapeutycznych lub w czasie dodatkowych godzin pracy terapeutów, także doraźnie / z dnia na dzień.
Zapisy odbywają się via kalendarz online i wszystkie wolne terminy są na bieżąco udostępniane.
Istnieje możliwość / zdarza się, że efektem konsultacji rodzicielskiej jest zalecenie szczegółowej diagnozy dziecka i za tym rozpoczęcie procesu psychoterapii. Jeżeli istnieje taka możliwość staramy się zapewnić Państwu dalsze wsparcie, natomiast często przy całkowitym zagospodarowaniu miejsc terapeutycznych, nie mamy takiej możliwości.
Chcemy podkreślić, że konsultacja rodzicielska nie gwarantuje ciągłości pracy z terapeutą w razie potrzeby dalszej diagnostyki i konieczności regularnej psychoterapii.

Konsultacje rodzicielskie odbywają się wyłącznie z rodzicami – bez dziecka. 

Konsultacja może odbyć się w gabinecie lub online.

ZAPISY: kalendarz online

Warsztaty

(szczegółowy opis pojawi się wkrótce)

ZAPISY: telefonicznie pod numerem: 790 501 201

za pomocą strony www: zakładka WARSZTATY