Zespół

Nasz zespół tworzą trzy psycholożki dziecięce i certyfikowane psychoterapeutki poznawczo – behawioralne.

Paulina Jarecka

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka

Jestem psycholożką dziecięcą oraz certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (numer certyfikatu PTTPB 766).

Specjalizuję się w diagnozie i psychoterapii dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. 

W Pozytywce prowadzę psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży z diagnozą zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywania, zaburzeń zachowania, zmagających się z  samouszkodzeniami, zaparciami nawykowymi, tikami oraz moczeniem nocnym.
Wspieram dzieci i nastolatków w trudnych momentach życiowych, takich jak żałoba, rozwód rodziców, adaptacja przedszkolna i szkolna. Pomagam odkrywać dziecięce emocje i wzmacniać w ich zdrowym przeżywaniu i regulowaniu.
Posiadam wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi i nastolatkami, które doświadczyły traumy, z diagnozą PTSD.
Wzmacniam także rodziców w podnoszeniu kompetencji wychowawczych i rodzicielskich,  edukuję, w jaki sposób wspierać i pracować z dzieckiem, które zmaga się z zaburzeniami psychicznymi. Pomagam w poszukiwaniu źródeł trudności w relacjach z dzieckiem oraz konsultuję w zakresie wszelkich wątpliwości związanych z rozwojem i zachowaniem dzieci. 

Okazjonalnie prowadzę warsztaty psychologiczne oraz szkolenia dla nauczycieli i specjalistów.

Od 4 lat tworzę w sieci przestrzeń Dziecięca Psychologia (strona www, Facebook, Instagram), która skupia wokół siebie około 100 000 osób. W ramach Dziecięcej Psychologii publikuję artykuły z zakresu psychologii i psychoterapii, piszę recenzje książek oraz tworzę autorskie materiały do pracy z dziećmi.

Swoją pracę psychoterapeutyczną opieram na założeniach terapii poznawczo-behawioralnej. Jestem entuzjastką tzw. trzeciej fali psychoterapii i w swojej pracy często korzystam z wiedzy i narzędzi terapii schematów, ACT oraz DBT.

Rozwój zawodowy jest dla mnie niezwykle ważny – regularnie uczestniczę w szkoleniach oraz konferencjach w Polsce i za granicą.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie
 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (ukończona i zakończona uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nr 766 ) 
 • 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby; praca magisterska dot. depresji młodzieńczej)
 • Roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii
 • Kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej 
Doświadczenie zawodowe:
 • Staż psychoterapeutyczny na całodobowym oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 
 • Psycholog dziecięcy/ terapeuta dzieci, młodzieży i rodzin w Centrum Słowo w Poznaniu 
 • Psycholog-nauczyciel w gimnazjum i liceum Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Poznaniu
 • Psycholog dziecięcy w żłobku i przedszkolu EDUCANDI w Poznaniu
 • Psycholog dziecięcy/konsultant w placówkach przedszkolnych biorących udział w projekcie Urzędu Miasta Poznania
Szkolenia i konferencje
 • Szkolenie: „Jak skutecznie pomagać nastolatkom z fobią społeczną? Druga i trzecia fala terapii behawioralnej w pracy z fobią społeczną” (Poza Schematami)
 • Szkolenie: „Psychoterapia poznawczo-behawioralna w pracy z perfekcjonizmem” (Poza Schematami, Warszawa)
 • Szkolenie: „Praca z nastolatkiem z niską samooceną” (Poza schematami, Warszawa)
 • Szkolenie: „Wprowadzenie do dialogu motywującego” (Poza Schematami, Warszawa)
 • IX Światowy Kongres Terapii Poznawczej i Behawioralnej w Berlinie (EACBT, Berlin)
 • Warsztat: Terapia poznawcza fobii społecznej dorosłych i adolescentów. (EACBT, prowadzący: David Clark, Berlin)
 • Międzynarodowa Konferencja Languages & Emotions (Uniwersytet Śląski, Katowice)
 • Szkolenie: Mutyzm wybiórczy/selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny (szkolenie dla specjalistów) (Centrum Terapii Lęku, Mutyzmu i Nieśmiałości, Warszawa)
 • Szkolenie: Praca z rodziną w kontekście rozstania i rozwodu; Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • Szkolenie; Zaburzenia i trudności psychospołeczne w rozwoju dzieci i młodzieży (Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań)
 • Warsztat: „Zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe w okresie dorastania – jaka jest ich specyfika i jak możemy je rozumieć w kontekście systemowej terapii rodzin?
  „Gra o życie – nauka radzenia sobie z problemami osobistymi u młodzieży” (Uniwersytet SWPS, Poznań)
 • Konferencja: „Psychodietetyka dzieci i młodzieży” (Uniwersytet SWPS, Poznań)
 • Szkolenie: Niepełnosprawność społeczna, czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”
 • Szkolenie: „Skala Inteligencji i Rozwoju IDS” (Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS, Warszawa)
 • Szkolenie: Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym (TherapyTools, online)
 • Szkolenie: Ognisko, piłkarze, biedronka. Ćwiczenia, metafory i rysunki w klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej (druga fala CBT) (Phanari, online)
 • Szkolenie: Mury, zasieki, słupki. Jak rozmawiać z pacjentem o granicach przy użyciu rysunków i metafor w CBT i TS? Techniki pomocne w budowaniu granic.”  (Phanari, online)
 • Szkolenie: Rysunki i metafory w psychoedukacji w terapii schematów – jak prosto przedstawić złożone zagadnienia?” (Phanari, online)

Katarzyna kierzek

psycholożka, certyfikowana
psychoterapeutka,
seksuolożka kliniczna
w trakcie certyfikacji

Obszarem zainteresowania, któremu poświęcam szczególną uwagę jest zakres psychologii dziecięcej, z naciskiem na zagadnienia psychologii rozwojowej. Dodatkowo intensywnie się rozwijam w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi (szczególnie z obszaru zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych). Moim zawodowym hobby jest praca w obszarze seksualności, zwłaszcza dziecięcej.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz z rodzicami. Dzieciom towarzyszę w przeżywanych trudnościach, pomagam w wyrażaniu emocji z nimi związanych oraz pokazuję i dostarczam umiejętności, które pozwolą sobie z nimi radzić. Pracuję z dziećmi przejawiającymi trudności w wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami (np. niekontrolowane wybuchy złości), z zaburzeniami lękowymi (OCD, trichotilomania, fobie specyficzne, lęk separacyjny), z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi nieadekwatnie niską samoocenę, czy przeżywającymi trudne sytuacje życiowe (np. żałoba, czas rozwodu rodziców).

W pracy z rodzicami skupiam się na wyposażeniu ich w wiedzę na temat rozwoju dziecka, zwiększaniu kompetencji wychowawczych oraz na szeroko pojętej psychoedukacji, dzięki której rodzic może każdego dnia wspierać dziecko w pokonywaniu problemów.

Wspieram rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem i/lub zachowaniem swojego dziecka lub chcą zasięgnąć wiedzy w tym obszarze, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze/rodzicielskie. Prowadzę także konsultacje oraz spotkania psychoedukacyjne dla rodziców z zakresu rozwoju psychoseksualnego oraz seksualności dzieci i młodzieży.

W swojej pracy wykorzystuję podejście poznawczo – behawioralne.

wykształcenie
 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (ukończona i zakończona uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego)
 • 5 – letnie studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, (specjalność: seksuologia kliniczna; psychoterapia zaburzeń psychicznych)
 • 2 – letnie Podyplomowe Studia „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia” powołane przy Instytucie Psychologii UAM (w trakcie)
 • Duże kompendium wiedzy o terapii małych ludzi; Instytut Pomocy Profesjonalnej, Poznań (w trakcie)
 • 6 – miesięczne studia na kierunku Psychologia z programu Erasmus – Universita degli Studi di Catania, Sycylia
doświadczenie zawodowe
 • Psycholog, Terapeuta zajęciowy | Warsztaty Terapii Zajęciowej „PROMYK”, Otusz (do teraz)
 • Psycholog | Fundacja Dziecko w Centrum, Poznań (do teraz)
 • Koordynator | Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Poznań
Szkolenia i konferencje
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – I stopień; Rehastart, Poznań
 • Warsztaty Bajkoterapii:
  • „Wspólne bajkowanie – Bajka terapeutyczna wg Marii Molickiej”
  • „O sztuce czytania i opowiadania baśni”
  • „Teatr i zabawa w ujęciu terapeutyczno-animacyjnym”; Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii, Poznań
 • Diagnoza i terapia zaburzeń wydalania, jedzenia (u małych dzieci), trichotillomanii, złych nawyków (dermatologicznych, obgryzanie paznokci); Poza schematami, Warszawa
 • Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, Wrocław
 • „The Thriving Adolescent: Using Acceptance and Commitment Therapy and Positive Psychology to Help Teens Manage Emotions, Achieve Goals, and Build Connection” ekspertka ACT dr Louise Hayes, UAM Poznań

Katarzyna
Bogusiewicz-Gorlak

psycholożka, certyfikowana psychoterapeutka

Moje zainteresowania zawodowe zorientowane są głównie wokół zdrowia psychicznego, diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży. Pracuję z dziećmi i młodymi osobami, które na co dzień mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają lęk, zmagają się ze smutkiem, niską samooceną. Bardzo ważnym obszarem mojej pracy jest wsparcie rodziców i opiekunów w zakresie umiejętności wychowawczych. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców w zakresie: zaburzeń lękowych, ADHD, zaburzeń nastroju, występujących u dzieci trudności emocjonalnych i społecznych, trudności wychowawczych, wsparcia dziecka w sytuacjach kryzysowych takich jak rozwód rodziców, strata, żałoba.

wykształcenie
 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (ukończona i zakończona uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego)
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, studia jednolite, magisterskie
 • Kurs Podstawowy Psychoterapii Indywidualnej i Rodzinnej, Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych, Psychologia, specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, studia jednolite, magisterskie
doświadczenie zawodowe
 • marzec 2018 – do teraz : Poradnia Praxis – psycholog
 • wrzesień 2016 – do teraz: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Wielkopolski Ośrodek Adopcyjny w Poznaniu – psycholog
 • październik 2009 – wrzesień 2016: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Środzie Wielkopolskiej – psycholog
 • luty 2009 – grudzień 2010: Publiczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Ognisko Wychowawcze w Szlachcinie – psycholog
 • marzec 2009 – czerwiec 2009: Klinika Psychiatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 5 w Poznaniu – Oddział C Dorosłych – praktykantka
szkolenia i konferencje
 • 2018 – Szkolenie: Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Centrum Terapii Nieśmiałości, Mutyzmu i Lęku.
 • 2018 – Szkolenie: Zaburzenia jedzenia u dzieci, Centrum Terapii Zaburzeń Odżywiania
 • 2018 – Konferencja: System pomocy dla dzieci z FASD – sztuczny problem czy konieczność? – Fundacja rodzina od A do Z
 • 2017 – Szkolenie: Regulacja emocji w rodzicielstwie adopcyjnym, dr. n. hum. Teresa Jadczak Szumiłło
 • 2017 – Szkolenie: Praca z nastolatkiem z niską samooceną, dr. n, med. Artur Kołakowski, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami”
 • 2016 – Szkolenie: Praca zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki Anna Korobczak
 • 2015 – Kurs Przygotowanie pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli, VADEMECUM – NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI
 • 2009 – Szkolenie: Przemoc domowa – praca socjalna z rodziną dotkniętą przemocą, Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych Sp. z o.o
 • 2009 – Szkolenie: Socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, Firma Szkoleniowa Praxe
 • 2009 – Szkolenie w zakresie „Rodzinnej Opieki Zastępczej” wg Programu „Szkoła dla rodzin zastępczych” –, Kolegium Doradców Prawnych i Ekonomicznych
 • 2009 – Szkolenie: Prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług, Prywatny Gabinet Psychologiczny Dominika Leśniczak