KONSULTACJE RODZICIELSKIE – ZASADY WSPÓŁPRACY

„Pozytywka” to miejsce, które powstało z myślą o dzieciach, młodzieży i rodzicach.

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo i wzajemny komfort pracy, konieczne jest określenie ram formalnych naszej współpracy.
Prosimy Państwa o poświęcenie kilku minut i uważne przeczytanie poniższego kontraktu, który określa ramy współpracy w zakresie konsultacji rodzicielskich.

 1. Jako terapeutów obowiązuje nas zasada poufności. Nie możemy i nie będziemy z nikim rozmawiać o powodach zgłoszenia się do Gabinetu oraz ujawniać informacji, które pojawiły się na wizycie. Wyjątek od w/w reguły stanową wszelkie sytuacje, w których uznamy, że życie lub zdrowie Państwa lub Dziecka jest zagrożone – wówczas powiadomimy odpowiednie służby, które zapewnią bezpieczeństwo.
 2. Konsultacje rodzicielskie / wsparcie psychoedukacyjne rodziców, w którym Państwo uczestniczą nie zastąpią pogłębionej diagnozy dziecka oraz psychoterapii (ta forma wsparcia nie zawiera elementów diagnozy psychologicznej, ani psychoterapii).
  Celem konsultacji rodzicielskich jest skonsultowanie bieżących trudności dotyczących funkcjonowania Państwa dziecka, zrozumienie jego zachowań, omówienie rozwoju, ustalenie w jaki sposób wspierać dziecko w przeżywaniu trudnych emocji, czy w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami (adaptacja przedszkolna, pojawienie się rodzeństwa, żałoba, rozwód rodziców). Konsultacje mogą być wsparciem także dla Państwa trudnych emocji i doświadczeń w roli Rodzica.
 3. Istnieje możliwość, że efektem konsultacji rodzicielskiej będzie zalecenie szczegółowej diagnozy dziecka i za tym rozpoczęcie procesu psychoterapii. Jeżeli istnieje taka możliwość staramy się zapewnić Państwu dalsze wsparcie, natomiast często przy całkowitym zagospodarowaniu miejsc terapeutycznych, nie mamy takiej możliwości. Chcemy podkreślić, że konsultacja rodzicielska nie gwarantuje ciągłości pracy z terapeutą w razie potrzeby dalszej diagnostyki i konieczności regularnej psychoterapii. 
  Niestety, aktualnie nie mamy wolnych miejsc na otoczenie Państwa/dziecka regularną opieką – zapisy na diagnozę i psychoterapię są wstrzymane.
  Jedyną możliwością rozpoczęcia cotygodniowych regularnych spotkań rodzicielskich i/lub otoczenie Państwa dziecka opieką psychoterapeutyczną jest kontakt z nami w dniu zapisów (dokładna data i godzina zostanie podana tutaj).
  Wcześniejsze uczestnictwo w konsultacjach rodzicielskich nie wpływa na kolejność zapisów (obowiązuje kolejność zgłoszeń telefonicznych).
 4. Konsultacje rodzicielskie nie są podstawą do wydania jakiejkolwiek pisemnej opinii psychologicznej dotyczącej funkcjonowania dziecka, czy Państwa w roli rodzica.
  Zawsze mają Państwo prawo do otrzymania zaświadczenia o uczestnictwie w konsultacjach rodzicielskich.
 5. Konsultacje rodzicielskie trwają 50 lub 75 minut – w zależności od ustaleń ze specjalistą. Aktualną cenę konsultacji znajdą Państwo na stronie www.centrumpozytywka.pl (zakładka cennik). Płatność za wizytę regulowana jest przed spotkaniem – można jej dokonać podczas rezerwacji w kalendarzu online na stronie www Centrum Pozytywka lub na wskazany na fakturze numer konta.
 6. Konsultację można odwołać bezpłatnie na 24 h przed planowanym spotkaniem. W przypadku odwołania wizyty po tym czasie lub niepojawieniu się na spotkaniu, ponoszą Państwo 100% kosztów wizyty i uregulowana opłata nie zostaje zwrócona.
 7. W przypadku spóźnienia na umówioną godzinę czas trwania spotkania zostaje skrócony o czas spóźnienia. 

Zapis na konsultację rodzicielską jest jednoznaczny z akceptacją powyższych zasad. 

Zespół Pozytywka:
Paulina Jarecka
Katarzyna Kierzek
Katarzyna Bogusiewicz – Gorlak