Polityka prywatnościInformacje ogólne

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Paulina Jarecka, ul Kościuszki 32/4, 62-300 Września.

Dane kontaktowe W przypadku wątpliwości lub chęci złożenia wniosku dotyczącego chęci skorzystania z przysługujących Ci praw prosimy o kontakt pod adresem: p.jarecka@centrumpozytywka.pl

Ochrona danych

Bardzo cenimy prywatność naszych pacjentów, zatem dbamy o to, by Twoje dane były u nas bezpieczne. Zapewniamy, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem i jedynie w oznaczonych, niżej wymienionych celach.

Nie udostępniamy danych
Bez Twojej wiedzy i zgody nikomu nie udostępnimy Twoich danych - jedyny wyjątek mogą stanowić sytuacje, gdy udostępnienie będzie wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Nikomu też ich nie sprzedajemy. Twoje dane nie są przesyłane poza granice Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Przetwarzanie danych

Jak zbieramy dane osobowe? W przypadku pacjentów dorosłych dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których dotyczą. W przypadku pacjentów małoletnich dane pozyskujemy od rodziców lub opiekunów prawnych osób, których dane dotyczą.

Do czego potrzebujemy Twoje dane? Dane przetwarzane są jedynie celu świadczenia usług, tj.:

  1. udzielania pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej,
  2. wydawania opinii, zaleceń lub zaświadczeń potwierdzających korzystanie z pomocy psychologicznej lub psychoterapeutycznej.

Jakie dane zbieramy? Zakres zbieranych danych obejmuje:

Jak długo przetwarzamy Twoje dane? Dane osobowe przetwarzamy do momentu wycofania zgody na ich dalsze przetwarzanie przez osobę, której dotyczą, bądź - w przypadku pacjentów małoletnich - przez rodziców lub opiekunów prawnych takiej osoby.

Zautomatyzowane przetwarzanie Nie przetwarzamy danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Nie profilujemy naszych pacjentów.

Twoje prawa

Na mocy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 przysługują Ci prawa:

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.