ZespółPaulina Jarecka - Psycholog Dziecięcy

Paulina Jarecka - psycholog dziecięcy, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Prowadzę psychoterapię poznawczo-behawioralną dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w obszarze: zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywania, zaburzeń zachowania, zaburzeń snu oraz zaburzeń nawyków i popędów. Wspieram pacjentów zmagających się z samookaleczeniami, będących w trudnych momentach życiowych (żałoba, rozwód rodziców), z diagnozą ADHD oraz całościowych zaburzeń rozwoju. Szczególnie interesuje mnie problematyka szeroko pojętych zaburzeń lękowych (mutyzm wybiórczy, lęk separacyjny, lęk uogólniony, fobie specyficzne, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego), depresji nastoletniej oraz zaparć nawykowych u dzieci. Ponad to prowadzę także konsultacje rodzicielskie i psychoedukację dla rodziców.

Okazjonalnie prowadzę szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

Publikuję artykuły z zakresu psychologii i psychoterapii dzieci i młodzieży oraz tworzę autorskie pomoce terapeutyczne (www.dzieciecapsychologia.pl)

Swoją pracę opieram na założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą CBT.

Uczestniczę w regularnej superwizji.

więcej
Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak

Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak - psycholog dziecięcy, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Moje zainteresowania zawodowe zorientowane są głównie wokół zdrowia psychicznego, diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży. Pracuję z dziećmi i młodymi osobami, które na co dzień mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają lęk, zmagają się ze smutkiem, niską samooceną. Bardzo ważnym obszarem mojej pracy jest wsparcie rodziców i opiekunów w zakresie umiejętności wychowawczych. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców w zakresie: zaburzeń lękowych, ADHD, zaburzeń nastroju, występujących u dzieci trudności emocjonalnych i społecznych, trudności wychowawczych, wsparcia dziecka w sytuacjach kryzysowych takich jak rozwód rodziców, strata, żałoba.

więcej
Katarzyna Kierzek - Psycholog Dziecięcy

Katarzyna Kierzek - psycholog dziecięcy, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Obszarem zainteresowania, któremu poświęcam szczególną uwagę jest zakres psychologii dziecięcej, z naciskiem na zagadnienia psychologii rozwojowej. Dodatkowo intensywnie się rozwijam w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi (szczególnie z obszaru zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych). Moim zawodowym hobby jest praca w obszarze seksualności, zwłaszcza dziecięcej.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz z rodzicami. Dzieciom towarzyszę w przeżywanych trudnościach, pomagam w wyrażaniu emocji z nimi związanych oraz pokazuję i dostarczam umiejętności, które pozwolą sobie z nimi radzić. Pracuję z dziećmi przejawiającymi trudności w wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami (np. niekontrolowane wybuchy złości), z zaburzeniami lękowymi (OCD, trichotilomania, fobie specyficzne, lęk separacyjny), z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi nieadekwatnie niską samoocenę, czy przeżywającymi trudne sytuacje życiowe (np. żałoba, czas rozwodu rodziców).

W pracy z rodzicami skupiam się na wyposażeniu ich w wiedzę na temat rozwoju dziecka, zwiększaniu kompetencji wychowawczych oraz na szeroko pojętej psychoedukacji, dzięki której rodzic może każdego dnia wspierać dziecko w pokonywaniu problemów.

Wspieram rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem i/lub zachowaniem swojego dziecka lub chcą zasięgnąć wiedzy w tym obszarze, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze/rodzicielskie. Prowadzę także konsultacje oraz spotkania psychoedukacyjne dla rodziców z zakresu rozwoju psychoseksualnego oraz seksualności dzieci i młodzieży.

W swojej pracy wykorzystuję podejście poznawczo – behawioralne.

więcej

OfertaDiagnoza, psychoterapia, wsparcie psychologiczne
dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i młodych dorosłych (do 25 r.ż)

 • zaburzenia lękowe

 • zaburzenia nastroju

 • zaburzenia zachowania

 • zaburzenia odżywiania

 • ADHD

 • moczenie nocne,zaparcia nawykowe

 • zaburzenia snu

 • wsparcie w kryzysie, w trudnych sytuacjach (rozwód rodziców, żałoba)

 • problemy w kontaktach z rówieśnikami

 • problemy zakresie regulacji emocji (np. złości, stresu)

Wsparcie rodziców, którzy:

 • chcą wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie

 • są zaniepokojeni rozwojem, zachowaniem swojego dziecka

 • zastanawiają się, jak rozmawiać z dzieckiem w sytuacji rozwodu

 • potrzebują wsparcia w radzeniu sobie z trudnymi emocjami ich dziecka

 • nie wiedzą, w jaki sposób mogą wspierać i towrzyszyć dziecku przeżywającemu żałobę

 • nie wiedzą, w jaki sposób wspierać dziecko w procesie adaptacji

 • nie mogą porozumieć się ze swoim nastolatkiem

 • potrzebują wsparcia i wiedzy dotyczącej tego, jak wspierać dziecko/nastolatka, które przejawia zaburzenia psychiczne lub całościowe zaburzenia rozwoju

Cennik

Konsultacja psychologiczna 150 zł 50-60 min
Konsultacja psychologiczna 90 min 200 zł 90 min
Konsultacja rodzicielska 75 min 180 zł 75 min
Wywiad diagnostyczny z rodzicami dziecka (pierwsza wizyta) 200 zł 90 min
Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży 150 zł 50-60 min
Psychoterapia indywidualna (dorośli) 150 zł 50-60 min
Konsultacja psychoedukacyjna z rodzicami i nauczycielem 180 zł 60 min
Konsultacja psychoedukacyjna z rodzicami i nauczycielem 90 min 200 zł 90 min
Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie w psychoterapii (w trakcie korzystania z psychoterapii) bezpłatne -
Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie w psychoterapii (po zakończeniu psychoterapii) 50 zł -
Wydanie zaleceń dla placówki, do której uczęszcza dziecko (na podstawie diagnozy psychiatrycznej i/lub psychologicznej) ustalana indywidualnie -

*Powyższy cennik obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku

Znajdziesz nas na


Facebooku

Portalu znanylekarz.pl

Blogu

Kontakt • Września ul. Koszarowa 17k
 • 790 501 201
 • kontakt@centrumpozytywka.pl