ZespółPaulina Jarecka - Psycholog Dziecięcy

Paulina Jarecka - psycholog dziecięcy, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Moim głównym obszarem zainteresowania jest diagnoza i psychoterapia zaburzeń psychicznych dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Pracuję z dziećmi, młodzieżą oraz młodymi doroslymi z diagnozą zaburzeń lękowych, nastroju, odżywiania, ADHD, zachowania. Ponadto prowadzę także konsultacje wychowawcze i psychoedukację dla rodziców.

Okazjonalnie prowadzę szkolenia i warsztaty dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.

Swoją pracę opieram na założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą CBT. Uczestniczę w regularnej superwizji

Wykształcenie
 • 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (specjalność: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby; praca magisterska dot. depresji młodzieńczej)

 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej pod kierownictwem dr A. Popiel i dr E. Pragłowskiej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu (ukończona i zakończona uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego nr 766 )

 • Roczne Studium Terapii Dzieci i Młodzieży w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii

 • Kurs podstawowy terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej

 • Kurs pedagogiczny w WSHiU w Poznaniu (nadający uprawnienia pedagogiczne)

Regularnie uczestniczę w dodatkowych szkoleniach z zakresu terapii i diagnozy dzieci, młodzieży i rodzin, min:
 • Mutyzm wybiórczy/selektywny - pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny (szkolenie dla specjalistów); Centrum Terapii Lęku, Mutyzmu i Nieśmiałości
 • Praca z rodziną w kontekście rozstania i rozwodu; Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • Zaburzenia i trudności psychospołeczne w rozwoju dzieci i młodzieży; Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • Niepełnosprawność społeczna, czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne; Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „NIE-GRZECZNE DZIECI”
 • Praca z nastolatkiem z niską samooceną; „Poza schematami” Warszawa
 • Zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe w okresie dorastania- jaka jest ich specyfika i jak możemy je rozumieć w kontekście systemowej terapii rodzin?; Uniwersytet SWPS Poznań
 • Gra o życie. Nauka radzenia sobie z problemami osobistymi u młodzieży; Uniwersytet SWPS Poznań
Doświadczenie zawodowe:
 • Psycholog dziecięcy/ terapeuta dzieci, młodzieży i rodzin w Centrum Słowo w Poznaniu
 • Psycholog-nauczyciel w gimnazjum i liceum Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Poznaniu
 • Psycholog dziecięcy w żłobku i przedszkolu EDUCANDI w Poznaniu
 • Psycholog dziecięcy/konsultant w placówkach przedszkolnych biorących udział w projekcie Urzędu Miasta Poznania
Swoje doświadczenie zawodowe poszerzałam już w trakcie studiów psychologicznych odbywając liczne staże, praktyki i wolontariaty, min:
 • Roczny staż terapeutyczny na stanowisku psychologa dziecięcego w Centrum Słowo w Poznaniu
 • Praktyki w takich placówkach jak: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gnieźnie, Zakład Poprawczy w Poznaniu, Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny w Poznaniu, gabinet dziecięcego psychologa sądowego, Wielkopolskie Centrum Onkologii, Hospicjum Palium w Poznaniu oraz Szkoła Podstawowa nr 22 w Poznaniu
 • Opiekun dzieci i młodzieży w trakcie półkolonii
 • Opiekun Młodzieżowego Biura Współpracy Polsko-Niemieckiej
 • Wolontariusz w Fundacji Dr Clown w Poznaniu

Lidia Szmania - Pedagog Specjalny

Katarzyna Bogusiewicz-Gorlak - psycholog dziecięcy, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Moje zainteresowania zawodowe zorientowane są głównie wokół zdrowia psychicznego, diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży. Pracuję z dziećmi i młodymi osobami, które na co dzień mają trudności w radzeniu sobie z emocjami, przeżywają lęk, zmagają się ze smutkiem, niską samooceną. Bardzo ważnym obszarem mojej pracy jest wsparcie rodziców i opiekunów w zakresie umiejętności wychowawczych. Prowadzę terapię dzieci i młodzieży oraz poradnictwo dla rodziców w zakresie: zaburzeń lękowych, ADHD, zaburzeń nastroju, występujących u dzieci trudności emocjonalnych i społecznych, trudności wychowawczych, wsparcia dziecka w sytuacjach kryzysowych takich jak rozwód rodziców, strata, żałoba.Więcej...

Katarzyna Kierzek - Psycholog Dziecięcy

Katarzyna Kierzek - psycholog dziecięcy, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny.

Obszarem zainteresowania, któremu poświęcam szczególną uwagę jest zakres psychologii dziecięcej, z naciskiem na zagadnienia psychologii rozwojowej. Dodatkowo intensywnie się rozwijam w zakresie pracy z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi (szczególnie z obszaru zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych). Moim zawodowym hobby jest praca w obszarze seksualności, zwłaszcza dziecięcej.

Specjalizuję się w pracy z dziećmi oraz z rodzicami. Dzieciom towarzyszę w przeżywanych trudnościach, pomagam w wyrażaniu emocji z nimi związanych oraz pokazuję i dostarczam umiejętności, które pozwolą sobie z nimi radzić. Pracuję z dziećmi przejawiającymi trudności w wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami (np. niekontrolowane wybuchy złości), z zaburzeniami lękowymi (OCD, trichotilomania, fobie specyficzne, lęk separacyjny), z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi nieadekwatnie niską samoocenę, czy przeżywającymi trudne sytuacje życiowe (np. żałoba, czas rozwodu rodziców).

W pracy z rodzicami skupiam się na wyposażeniu ich w wiedzę na temat rozwoju dziecka, zwiększaniu kompetencji wychowawczych oraz na szeroko pojętej psychoedukacji, dzięki której rodzic może każdego dnia wspierać dziecko w pokonywaniu problemów.

Wspieram rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem i/lub zachowaniem swojego dziecka lub chcą zasięgnąć wiedzy w tym obszarze, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje wychowawcze/rodzicielskie. Prowadzę także konsultacje oraz spotkania psychoedukacyjne dla rodziców z zakresu rozwoju psychoseksualnego oraz seksualności dzieci i młodzieży.

W swojej pracy wykorzystuję podejście poznawczo – behawioralne. Więcej...

OfertaDiagnoza, terapia, wsparcie psychologiczne
dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i młodych dorosłych (do 25 r.ż)

 • Zaburzenia lękowe

 • Zaburzenia nastroju

 • Zaburzenia zachowania

 • Odmowa chodzenia do szkoły

 • ADHD

 • Moczenie nocne

 • Przeżywających trudne sytuacje (np. rozwód, żałoba), będących w kryzysie

 • Kompulsywne objadanie się

 • Niska samoocena

 • Radzenie sobie ze stresem

 • Problemy ze snem

 • Mających trudności w relacjach z rówieśnikami

Wsparcie rodziców, którzy:

 • Chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze

 • Są zaniepokojeni rozwojem, zachowaniem swojego dziecka

 • Zastanawiają się jak rozmawiać z dzieckiem w sytuacji rozwodu

 • Nie wiedzą jak postępować w przypadku dziecięcych wybuchów złości, napadu lęków, moczenia w nocy

 • Potrzebują wsparcia w radzeniu sobie w czasie kryzysów rozwojowych ich dzieci (bunt dwulatka, okres dojrzewania)

 • Nie mogą porozumieć się ze swoim nastolatkiem

 • Mają niespójne metody wychowawcze i nie mogą się w tej kwestii między sobą porozumieć

 • Potrzebują wsparcia i wiedzy dotyczącej tego jak wspierać dziecko/nastolatka, które przejawia zaburzenia psychiczne lub całościowe zaburzenia rozwoju

Cennik

Konsultacja psychologiczna 150 zł 50-60 min
Konsultacja psychologiczna 90 min 170 zł 90 min
Wywiad diagnostyczny z rodzicami dziecka (pierwsza wizyta) 170 zł 90 min
Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży 150 zł 50-60 min
Psychoterapia indywidualna (dorośli) 150 zł 50-60 min
Konsultacja psychoedukacyjna z rodzicami i nauczycielem 170 zł 60 min
Konsultacja psychoedukacyjna z rodzicami i nauczycielem 90 min 200 zł 90 min
Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie w psychoterapii (w trakcie korzystania z psychoterapii) bezpłatne -
Wydanie zaświadczenia o uczestnictwie w psychoterapii (po zakończeniu psychoterapii) 50 zł -
Wydanie zaleceń dla placówki, do której uczęszcza dziecko (na podstawie diagnozy psychiatrycznej i/lub psychologicznej) ustalana indywidualnie -

*Powyższy cennik obowiązuje od 1 sierpnia 2022 roku

Znajdziesz nas na


Facebooku

Portalu znanylekarz.pl

Blogu

Kontakt • Września ul. Koszarowa 17k
 • 790 501 201
 • kontakt@centrumpozytywka.pl